تولد در کعبه ، لیاقتی می خواهد که تنها علی دارد

نمی دونم چرا ما آدمایی که فکر می کنیم مسلمون هستیم ، ۱۴۰۰ سال جلوی اسلام وایسادیم ، حق را نابود می کنیم و به سمت نا حق می دویم . از عدالت بدمان می آید . از روزی که پیامبر فوت کرد ، علی را خانه نشین کردیم ، حالا هم هر کاری که بتونیم می کنیم تا جلوی ظهور مولایمان را بگیریم !

اصلا انگاار باید بنی هاشم مظلوم باشند ، خود ما مسلمونا هم مسبب مظلومیت بنی هاشم بوده و هستیم . اصلا ما درک نکردیم علی که بود ؟ چه می گفت و از ما چه می خواست ؟ عدالت را چه گونه تفسیر می کرد ؟ فقط بلدیم که تقویم رو نگاه کنیم و روزشماری کنیم تا ۱۳ رجب برسه و تعطیل بشه !

جداً اگر بخواهیم علی را در یک جمله معرفی کنیم چه می گوییم ؟

تا به حال دنبال این بوده ایم که چرا علی سالها سکوت کرد و خانه نشین شد ؟

اصلا حکومت علی چه گونه بود که می گفتند عدالت را پیاده کرد ؟

چرا عدالت علی را تحمل نمی کردند ؟

اگر علی امروز حکومت کند ، ما عدالتش را تحمل می کنیم ؟

به نظر من جواب این سوالها ما را به جواب این سوال می رساند که چرا مولایمان ظهور نمی کند؟

 

در مظلومیت مولایمان علی همین بس که روز تولد همسر بزرگوارش ما مردا باید به مادر ، زن ، مادر زن ، خواهر ، خواهر زن و کلا هر چی موجود مونث که دور و برمونه تبریک بگیم ! اونوقت روز تولد مولایمان علی هیچکی ما مردا رو تحویل نمی گیره!!!!!! :)